top of page

​Členské príspevky

Rozhodnutie VV HK Brezno, ktorým sa stanovuje výška členských príspevkov a spôsob ich platby pre členov HK Brezno na sezónu 2024/2025. Stiahnite si ho kliknutim na tlačidlo.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRE SEZÓNU 2024 /2025

Členské príspevky je potrebné uhrádzať mesačne na bankový účet hokejového klubu.
Banka: PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu: SK23 5600 0000 006 5 3999 1001
Variabilný symbol : ČÍSLO HRÁČA

V správe pre prijímateľa uvádzať: MENO HRÁČA A MESIAC
OSTARŠENÍ HRÁČI PLATIA ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZA SVOJ ROČNÍK PODĽA SZĽH

Prihláška Hokejového klubu Brezno

Žiadosť o udelenie zľavy z ČP - sociálne slabšie rodiny

Žiadosť o odpustenie členského príspevku z dôvodu PN

Žiadosť o udelenie zľavy z ČP - súrodenci 23 - 24

Word dokumenty vypíšte a môžete ich zaslať buď emailom na hkbrezno@gmail.com alebo si ich vytlačiť a doniesť osobne k nám. Ďakujeme.

Odošlite vypísané dokumenty

​Ďakujeme za odoslanie

bottom of page