HOREHRONSKÍ RYTIERI S NOVÝM PREZIDENTOM A VÝKONNÝM VÝBOROM

Vážení fanúšikovia a priaznivci hokeja na Horehroní, dňa 10.09.2020 sa v priestoroch Arény Brezno – Baru Zimák, uskutočnilo Valné zhromaždenie členov Hokejového klubu Brezno. Za účasti dočasného vedenia, členov  a primátora mesta Brezno sa na Valnom zhromaždení volilo nové vedenie, dozorná rada a taktiež sa riešila otázka ako ďalej s hokejom v našom meste.

Po niekoľkohodinovom rokovaní si členovia klubu zvolili nové vedenie aj dozornú radu. Klub tak v ďalšom funkčnom období bude fungovať v zložení:

Výkonný výbor: prezident: Marián ŠTULRAJTER viceprezident: Tomáš TURŇA členovia: Peter ŠULEJ, Roman CIBULA, Pavel LUKAČOVIČ

Dozorná rada: Predseda: Katarína LUPTAKOVÁ Členovia: Nadežda MAKUŠOVÁ, Jozef JANOŠTIAK

Nové vedenie je plne pripravené nadviazať na doterajšiu činnosť klubu  a v spolupráci s mestom Brezno a partnermi klubu túto činnosť postupnými krokmi pretaviť k naplneniu našich  cieľov.

Exit mobile version