Vážení členovia HK Brezno radi by sme Vás informovali o našej činnosti VV HK Brezno :

Zápisnica z rokovania VV HK Brezno, zo dňa 29.12.2020     Dňa 29.12.2020 o 10.00 hodine sa v priestoroch Arény Brezno, uskutočnilo rokovanie výkonného výboru HK Brezno.    Rokovania sa zúčastnili za výkonný výbor prezident Marián Štulrajter, viceprezident  Jozef Janoštiak a členovia Roman Cibuľa, Martin Belko, Peter Šulej.    Na rokovanie boli prizvaní Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno, za prevádzkovateľa Arény Brezno a správca arény Peter Vozár.    Hlavným bodom stretnutia bola fyzická obhliadka vnútorných priestorov arény, najmä priestoru suterénu pod severnou tribúnou, za účelom zariadenia rozcvičovne resp. posilňovne, šatne pre tím juniorov a priestorov na skladovanie tréningových pomôcok. Priestor je momentálne využívaný len čiastočne na skladovacie účely. Preto sme oslovili riaditeľa technických služieb, aby nám objasnil momentálny stav a účel priestoru, prípadne sa vyjadril k prestavbe na účely HK. Priestor je v súčasnosti po stavebnej stránke nedokončený. Zhodli sme sa, že po určitých stavebných úpravách by bol využiteľný pre účely HK. Riaditeľ TS nám sľúbil že, preverí či mesto Brezno ako majiteľ objektu, nemá s priestorom nejaký iný záver, a či by súhlasilo so zmenou spôsobu jeho využitia a poskytlo ho HK.  Ak mesto vyjadrí súhlas, opäť sa stretneme a dohodneme sa na spôsobe prestavby resp. stavebnej úpravy priestoru.    Ďalej sme riaditeľa TS oboznámili s našim zámerom zriadiť samostatný vstup do arény pre trénerov a hráčov. So zámerom súhlasil a dohodli sme sa, že na tento účel použijeme únikové dvere, ktoré sa nachádzajú na prízemí arény, v jej južnej časti, v blízkosti trénerskej šatne. Zriadenie vstupu podmienil tým, aby vstupné dvere, v prípade potreby, aj naďalej plnili úlohu únikového východu z arény. S podmienkou sme súhlasili a dohodli sme sa, že vec doriešime s odborníkmi a oboznámime ho s konečným riešením.    Riaditeľ TS tiež súhlasil so zriadením kamerového systému v priestore chodby v prízemí južnej časti arény, pri trénerskej šatni, v priestore, kde je plánovaný samostatný vstup do arény a vstup na ľadovú plochu. Kamerový systém by mal byt vybudovaný v spolupráci so sponzorom klubu.    Ďalším bodom stretnutia bolo prehodnotenie platnosti resp. neplatnosti zmlúv HK na poskytovanie reklamnej plochy na mantineloch ihriska. S tým sme spojili odstránenie reklamných banerov, na ktorých vystavenie skončila zmluva. Odstránili sme banery viacerých firiem. Účelom bolo, uvoľniť potenciálnu reklamnú plochu pre nových záujemcov o poskytovanie reklamných služieb v aréne.    V závere stretnutia sme sa opäť vrátili k téme trénerskej štruktúry klubu. Prediskutovali nápady a návrhy jednotlivých členov VV, ktoré nás posunuli o niečo bližšie ku konečnému riešeniu veci. Predbežne sme sa zhodli na úpravách v organizačnej štruktúre trénerov pre sezónu  2020/2021, ktorá bude platná od januára 2021 a zverejníme ju na najbližšom stretnutí VV s trénermi klubu zaciatkom januára 2021. Tiež sme sa dohodli, že zvyšok sezóny využijeme na prípravu výberového konania na post šéf trénera mládeže pre sezónu 2021/2022, ktoré chceme vyhlásiť na jar 2021.    Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí VV, ktoré by sa malo uskutočniť 7. alebo 8. januára 2021. Pozveme naň vedúcich tímov všetkých hráčskych kategórií za účelom zlepšenia spolupráce a komunikácie medzi VV jednotlivými tímami. Tiež im chceme, ako zástupcom tímov,  predstaviť filozofiu a cieľe klubu pre ďalšie sezóny. Presný termín doladíme telefonicky. V Brezne, 29.12.2020                            
Vedenie HK Brezno

OdpovedaťPreposlať
Exit mobile version