Ukončenie prevádzky ľadovej plochy v Aréne Brezno

V pondelok 8.2.2021, sme požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici o záväzné stanovisko k začatiu tréningového procesu mládeže HK Brezno v Aréne Brezno. Žiaľ, odpoveď nás nepotešila. RUVZ vo svojom stanovisku konštatuje, že epidemiologická situácia v našom regióne je naďalej veľmi zlá, a preto začatie akýchkoľvek športových aktivít teda ani tréningov, nie je možné. Ak by sme chceli trénovať aj napriek zákazu, vystavujeme klub riziku udelenia vysokej pokuty, čo v žiadnom prípade nechceme.

     O tomto stanovisku RUVZ sme informovali aj Technické služby a vedenie mesta Brezno. Keďže nikto v súčasnej dobe nedokáže predpovedať ďalší vývoj zdravotnej situácie v regióne a otváranie športovísk je zatiaľ nedohľadne, spoločne s vedením mesta sme sa dohodli o ukončení prevádzky ľadovej plochy v aréne.  

     Liečivou náplasťou pre nás môže byť prísľub od pána primátora mesta Tomáša Ábela, že ihneď po roztopení ľadu sa začne dlho očakávaná rekonštrukcia chladiaceho zariadenia, ktorá bude ukončená v takom termíne, aby mohla byť ľadová plocha sprevádzkovaná už začiatkom augusta 2021.

     V tejto súvislosti žiadame všetkých hráčov, aby v spolupráci so svojimi trénermi vypratali čo v najkratšom čase hráčske šatne. Hráči, ktorí majú výstroj zapožičanú od klubu, nech si ju patrične ošetria a odovzdajú do výstrojného skladu v nasledovných termínoch:

15.2.2021, od 17.00 hod.

22.2.2021, od 17.00 hod.

 1.3.2021, od 17.00 hod.

     VV HK Brezno

Exit mobile version