Oznámenie o dočasnom uzavretí výstrojného skladu

Oznamujeme Vám, že z dôvodu zriadenia očkovacieho centra v Aréne Brezno je od 10.3.2021 vstup osôb do arény obmedzený. Preto bude od 10.3.2021 výstrojný sklad HK Brezno dočasne uzatvorený. Podľa dostupných informácií sa režim vstupu osôb na štadión uvoľní v mesiaci jún – júl 2021. Z toho dôvodu hráči, ktorí k dnešnému dňu ešte neodovzdali výstroj do výstrojného skladu, budú tak môcť urobiť až v mesiaci júl 2021 v termínoch, ktoré zverejníme na stránke HK Brezno. Tí, ktorí si nepotrebujú vymeniť súčasti hráčskej výstroje (výstroj je vyhovujúcej veľkosti, resp. nie je poškodená), môžu si vypožičanú výstroj ponechať bez povinnosti vrátenia do výstrojného skladu, až do konca sezóny 2021/2022. Musia však o tom upovedomiť skladníčku Janku DAXNEROVÚ, tel.: 0908900167, e-mail: hkbrezno@gmail.com .

7V Brezne, dňa 10.3.2021

VV HK Brezno

Exit mobile version