Dočkali sme sa, začíname!

Konečne sme sa dočkali uvoľnenia protipandemických opatrení a môžeme opäť začať spoločné tréningy. Epidemiologická situácia v našom okrese sa zlepšila natoľko, že môžeme od 3. mája 2021 začať hokejovú sezónu 2021/2022 letnou prípravou „na suchu“. Samozrejme, nevyhneme sa obmedzeniam vyplývajúcim z aktuálnej vyhlášky  úradu verejného zdravotníctva z 23.4.2021. To znamená, že trénovať môžeme v skupinách šiestich športovcov plus jeden tréner. Športovci a tréneri sa musia preukázať čestným vyhlásením a potvrdením o vykonaní antigénového alebo PCR testu nie straším ako sedem dní. Testy môžu byť nahradené potvrdením lekára o prekonaní COVID-19 alebo potvrdením o očkovaní.  Pre zjednodušenie – športovci ktorí sa chcú zúčastniť na tréningoch musia spĺňať tie isté podmienky, ako sú podmienky pre prezenčné vyučovanie v školách. Čestné vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom športovci odovzdajú trénerom na prvom tréningu a potom každých sedem dní.  Športovci od 5. ročníka ZŠ a starší predkladajú trénerom okrem čestného vyhlásenia k nahliadnutiu aj potvrdenie o vykonaní antigénového alebo PCR testu nie staršie ako sedem dní alebo platné potvrdenie o prekonaní COVID-19, prípadne potvrdenie o zaočkovaní. Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť na našej stránke, alebo na stránkach základných škôl.  V priebehu tohto týždňa spolu s trénermi určíme systém tréningov. O všetkom Vás budeme včas informovať. 

     Tešíme sa na novú sezónu!   

VV HK Brezno

Tu stiahni: Čestné vyhlásenie COVID-19

Exit mobile version