Manuál k organizácii tréningového procesu od 22.11.2021 pre klub HK Brezno

Slovenský zväz ľadového hokeja ešte nevydal stanovisko ohľadom súťaží. Môžeme sa len domnievať, že súťaže prípravky, ml. žiactva, st. žiactva a kadetov budú pozastavené.

Amatérske a mládežnícke kluby sú oprávnené uskutočniť tréningový proces a priateľské hokejové stretnutia za podmienok určených vyhláškou (ako hromadné podujatie), a to výlučne v režime OP (očkovaní – prekonaní) a len v prípade, že je tréning, alebo priateľské hokejové stretnutie najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom nahlásené na príslušnom RÚVZ s limitom 200 osôb v červenom okrese, 100 osôb v bordovom okrese a 50 osôb v čiernom okrese.

Za osobu v režime OP sa považuje:

  1. Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
  2. Osoba najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po poslednej dávke
  3. Osoba najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po poslednej dávke
  4. Osoba najmenej 14 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po poslednej dávke
  5. Osoba do 2 rokov veku
  6. Osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

V zmysle vyššie uvedeného, tréningový proces sa zakazuje realizovať v prípade, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky.

Keďže počet osôb zúčastnených na tréningovom procese je limitovaný, účasť na hromadnom podujatí majú povolení len tréneri, vedúci družstiev a hráči/-čky.

Hráčov/-čky budú preberať tréneri alebo vedúci družstiev pred tréningovou halou.

Hráči/-čky do veku 12 rokov a dvoch mesiacov sú povinní pred tréningovým procesom preukázať sa trénerovi, alebo vedúcim družstiev negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR, LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, resp. na požiadanie vedenia klubu. Výsledky testov musia byť dohľadateľné cez NCZI.

Športové hokejové triedy budú fungovať v nezmenenom režime. Samozrejme je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Exit mobile version