Aj touto cestou sa snažíme skrášliť a vylepšiť prostredie zimného štadióna. Ďakujeme sponzorovi a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu…

Exit mobile version