top of page

Aréna Brezno

 V októbri 2009 bola odovzdaná do užívania ARÉNA BREZNO , multifunkčná hala zimného štadióna Ladislava Horského v Brezne pre 3 000 divákov,ktorá sa radí medzi najkrajšie súčasné drevené stavby svojho druhu  na Slovensku. Nosný systém strechy haly tvorí konštrukcia z drevených lepených hlavných nosníkov s bionickým podhľadom z prvkov z rezaného dreva. Bionický podhľad symbolizuje korunu stromu, tvorenú v dolnej časti pňom, ktorý sa postupne rozvetvuje až do tenkých konárov na vrchole. Bionický podhľad tvorený mohutným hlavným nosným oblúkom z lepeného dreva, ktorý sa postupne rozvetvuje do oblúka podvesenej bionickej klenby a do jej subtílnych prvkov z rezaného dreva vo vrchole. Vytvoril sa tým esteticky i funkčne zaujímavý interiér haly. Podvesená bionická klenba súčasne tvorí zavetrovanie ako aj nosný systém pre interné osvetlenie, ozvučenie, vykurovanie a pre uloženie potrubí klimatizácie haly.

45.jpg

Stavba

  Osvetlenie denným svetlom zabezpečujú bočné svetlíky so zvislými sklenenými stenami ako aj presvetľovacími zvislými čelnými stenami. Pri stavbe sa, okrem iného, zohľadnila aj optimalizácia geometrického tvaru haly a to tak, aby sa dosiahlo cielených zosuvov snehu, a tým aj redukcia extrémneho zaťaženia snehom charakteristického pre záťažovú oblasť, do ktorej Brezno patrí.

Vízia

    Vzhľadom na lokalizáciu Brezna uprostred lesov a hôr Horehronia, už v úvodných fázach projektovania vystúpila do popredia dôrazná požiadavka investora na vytvorenie atraktívnej drevenej konštrukcie prekrytia zimného štadióna ako symbolu kultúrnych tradícií obyvateľov daného územia.

bbf60e20-c401-4729-9684-a7961f0889fe 2.JPG
bottom of page