ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Rozhodnutie VV HK Brezno.

Rozhodnutie VV HK Brezno, ktorým sa stanovuje výška členských príspevkov a spôsob ich platby pre členov HK Brezno na sezónu 2022/2023. Stiahnite si ho kliknutim na obrázok.

HK Brezno, Štvrť Ladislava Novomeského 34, Brezno 977 01, www.hkbrezno.com , hkbrezno@gmail.com , tel. 0907713800

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRE SEZÓNU 2022 /2023
Členské príspevky je potrebné uhrádzať mesačne na bankový účet hokejového klubu.
Banka: PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu: SK23 5600 0000 006 5 3999 1001
Variabilný symbol : ČÍSLO HRÁČA

V správe pre prijímateľa uvádzať:
MENO HRÁČA A MESIAC
OSTARŠENÍ HRÁČI PLATIA ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZA SVOJ ROČNÍK PODĽA SZĽH

Celé rozhodnutie ako aj prihlášky a žiadosti sú v pdf a doc súboroch dolu nižšie. 

Ak Vám nejde stiahnuť dokumebt word kvôli zabezpečeniu prehliadača priamo, kliknite na odkaz pravým tlačítkom

myši a zadajte uložiť odkaz ako…  a po stiahnutí zadajte ponechať súbor.

Word dokumenty vypíšte a môžete ich zaslať buď emailom na hkbrezno@gmail.com alebo si ich vytlačiť a doniesť osobne k nám. Ďakujeme.

Členské príspevky pre sezónu 2022-2023

Celý text rozhodnutia Hokejového klubu Brezno

Prihláška Hokejového klubu Brezno

Prihláška na zaslanie vo formáte Word

Žiadosť o odpustenie členského príspevku z dôvodu PN

Žiadosť na zaslanie vo formáte Word

Žiadosť o udelenie zľavy z ČP - sociálne slabšie rodiny

Žiadosť na zaslanie vo formáte Word

Žiadosť o udelenie zľavy z ČP - súrodenci 22 - 23

Žiadosť na zaslanie vo formáte Word