ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

HK Brezno, Štvrť Ladislava Novomeského 34, Brezno 977 01, www.hkbrezno.com , hkbrezno@gmail.com , tel. 0907713800

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRE SEZÓNU 2021 /2022
Členské príspevky je potrebné uhrádzať mesačne na bankový účet hokejového klubu.
Banka: PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu: SK23 5600 0000 006 5 3999 1001
Variabilný symbol : ČÍSLO HRÁČA

V správe pre prijímateľa uvádzať:
MENO HRÁČA A MESIAC
OSTARŠENÍ HRÁČI PLATIA ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZA SVOJ ROČNÍK PODĽA SZĽH

Celé rozhodnutie ako aj prihlášky a žiadosti sú v pdf a doc súboroch dolu nižšie. 

Ak Vám nejde stiahnuť dokumebt word kvôli zabezpečeniu prehliadača priamo, kliknite na odkaz pravým tlačítkom

myši a zadajte uložiť odkaz ako…  a po stiahnutí zadajte ponechať súbor.

Word dokumenty vypíšte a môžete ich zaslať buď emailom na hkbrezno@gmail.com alebo si ich vytlačiť a doniesť osobne k nám. Ďakujeme.

Členské príspevky pre sezónu 2021-2022

Celý text rozhodnutia HK Brezno

Prihláška Hokejového klubu Brezno

Prihláška na zaslanie vo formáte Word

Žiadosť o odpustenie ČP z dôvodu PN

Žiadosť na zaslanie vo formáte Word

Žiadosť o udelenie zľavy z členského príspevku

Žiadosť na zaslanie vo formáte Word