VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Vážení členovia HK Brezno.

Výkonný výbor Hokejového klubu Brezno

so sídlom Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34, 977 01 Brezno

z v o l á v a

riadne valné zhromaždenie členov Hokejového klubu Brezno v súlade so stanovami Hokejového klubu Brezno, ktoré sa  uskutoční dňa 31.03.2022 o 16.30 hod. v jedálni Základnej školy K. Rapoša, na ulici Pionierska č. 4, v Brezne.

Pozvánku vo formáte docx pre Word si stiahnite vpravo.

Pozvánka

Súbor pozvánky vo formáte docx