top of page
  • Writer's pictureConnect Digital

🏒 Úspešné Ukončenie Školičky Korčuľovania so Žiakmi ZŠ Mazorník! ⛸️

S radosťou oznamujeme úspešné ukončenie školičky korčuľovania s druhákmi zo Základnej školy Mazorník. Títo mladí korčuliari ukázali veľký záujem a nadšenie pri učení nových zručností na ľade.

👫 Na rade sú teraz naši predškoláci, na ktorých sa už tešíme.

Veľká vďaka patrí mestu a nášmu primátorovi za ochotu a podporu v realizácii tohto skvelého projektu.

2 views
bottom of page