top of page
  • Writer's pictureConnect Digital

Školička korčuľovania úspešne ukončená!


Školička korčuľovania úspešne ukončená!

S hrdosťou oznamujeme, že ďalšia séria našej školičky korčuľovania je za nami. Chceme zo srdca poďakovať všetkým našim malým šikovným korčuliarom, ktorí preukázali neuveriteľnú snahu a nadšenie sa naučiť korčuľovať, alebo zlepšiť v korčuľovaní.


1 view
bottom of page