top of page
  • Writer's pictureConnect Digital

🏒 Lilien Beňáková gratulujeme k nominácii do reprezentačného družstva SR 18 Ženy 🌟


S hrdosťou oznamujeme, že naša Lilien Beňáková bola nominovaná do slovenskej reprezentácie SR18 ženy na výcvikový tábor v Bratislave v termíne 27. - 30.12.2023

15 views
bottom of page