top of page
  • Writer's pictureConnect Digital

Spolupráca s Firmou Harmanec-kuvert: Trváme na Kvalite a Inováciach!


Predĺženie spolupráce HK Brezno s Harmanec-Kuvert

S radosťou oznamujeme predĺženie spolupráce s naším dôležitým partnerom, firmou Harmanec-kuvert! 💌🔒 Táto moderná a zákaznícky orientovaná spoločnosť je pre nás veľkým prínosom a naším spoľahlivým spoluhráčom.

Harmanec-kuvert verí v konštantný rast a zlepšovanie. Ich štandardy kvality produktov sú nám vždy na prvom mieste. Tím spoločnosti spojený so zamestnancami tvorí silný kolektív, ktorý stojí za inováciami a technologickým rozvojom. Spolu so zákazníkmi vytvárajú príležitosti budúcnosti.

Zvláštnu pozornosť venuje Harmanec-kuvert aj ekológii. Veľká časť ich produktov je vyrábaná z recyklovaných papierov a ekologicky priateľných materiálov. Sme radi, že môžeme spolupracovať s takouto firmou, ktorá sa zameriava na udržateľnosť a ochranu životného prostredia.

S predĺžením spolupráce s firmou Harmanec-kuvert sa tešíme na nové príležitosti a úspechy, ktoré nás čakajú spoločne!

12 views

Комментарии


bottom of page