Prísny zákaz parkovania pri zimnom štadióne

HK Brezno upozorňuje majiteľov automobilových vozidiel, že parkovanie pre rodičov či verejnosť je na parkovisku pri zimnom štadióne v Brezne (zo strany od ubytovne) prísne zakázaný.

Parkovať na tomto parkovisku môžu len ľudia ubytovaní v ubytovni na zimnom štadióne, tréneri HK Brezno a vozidlá, ktoré majú povolenie na vjazd.

Parkovať pri návšteve zimného sa dá na veľkom parkovisku medzi zimným a futbalovým štadiónom.

Toto nariadenie je z dôvodu toho, že už viackrát sa stalo, že na mieste vyhradenom pre autobus stáli automobily.

Exit mobile version