Rozhodnutie VV HK Brezno, ktorým sa stanovuje výška členských príspevkov a spôsob ich platby pre členov HK Brezno na sezónu 2022/2023.

Rozhodnutie si môžete stiahnuť tu, alebo na stránke členské príspevky.

Exit mobile version