Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2022

Milí členovia, tréneri, rodičia, hráči a podporovatelia…

Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku. Čas, keď je priestor na stretnutie rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole. Vianoce automaticky spájame aj s obdobím vítania nového roka.

Využívam preto priestor vianočného a novoročného vinšu na to, aby som sa Vám aj v mene vedenia hokejového klubu poďakoval.

Veľká vďaka patrí mestu Brezno a pánovi primátorovi Tomášovi Ábelovi za veľkú podporu, ktorú nám vždy ochotne vyjadril a podporil rozvoj hokeja v našom meste. Vďaka patrí aj všetkým podporovateľom a sponzorom, ktorí aj tento rok neváhali a podporili hokej v meste: mesto Brezno, Lesy mesta Brezno, Technické služby mesta Brezno, SZĽH, Veolia, Harmanec a veľa ďalším a taktiež usporiadateľom, štatistom, hlásateľom, zdravotníkom, ľadárom, správcovi zimného štadióna a trénerom za odvedenú prácu. Moje poďakovanie patrí aj všetkým hráčom, ktorí nás reprezentujú a hájili farby HK Brezno.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj všetkým a verným fanúšikom, ktorí nás podporovali.

V mene svojom i v mene vedenia HKB Vám želám krásne prežitie vianočných sviatkov. Nech so svetlom vianočných sviečok sa vo Vašich rodinách rozžiari svetlo pokoja a šťastia.

Do roku 2022 Vám želám najmä pevné zdravie, šťastie a veľa úspechov.

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2022.

Vám želá

Jozef Janoštiak, prezident HK Brezno

Ďakujeme sponzorom:

LESY Slovenskej republiky

Harmanec – Kuvert, spol. s r.o.

Mesto Brezno

Technické služby mesta Brezno

Nadácia Veolia

COOP Jednota

Viakorp

Exit mobile version