V našom meste mládež športuje

Úvodné video:

Slovenský zväz ľadového hokeja a Mesto Brezno prinášajú žiakom prvého stupňa unikátny projekt: 

“Centrum športu pri základnej škole.” 

Prvá skupina: 

Projekt z dielne SZĽH “Centrum športu pri základnej škole” má za cieľ podporiť pohybové aktivity žiakov základných škôl. Mesto Brezno vstúpilo do tohto projektu ako partner a umožnilo tak všetkým žiakom 1. a 2. ročníkov absolvovať intenzívny týždňový korčuliarsky program pod vedením profesionálnych lektorov – Ambasádorov Športových Aktivít (ASA).

Rozpohybovať mládež majú ASA za úlohu aj v poobedných aktivitách, kde sa môžu zapojiť do športovania žiaci prvého stupňa dobrovoľne počas družiny.

Ambasádori HK Brezno

Exit mobile version