Vážení členovia Hokejového klubu Brezno,

chceli by sme touto cestou pripomenúť všetkým členom klubu, povinnosť uhradiť členský príspevok za hokejovú sezónu 2020/2021. Hokejová sezóna v našom klube trvá do marca 2021, to znamená, že najneskôr 31.marca 2021 musí byť príslušná suma členského príspevku uhradená na účet HK Brezno. Členské sa uhrádza na účet HK Brezno vedený v PRIMA Banke v Brezne, číslo: IBAN SK23 5600 0000 0065 3999 1001

Ďakujeme

VV HK Brezno

Exit mobile version