Vedenie HK Brezno sa rozhodlo využívať Paysy

Vedenie HK Brezno sa rozhodlo využívať pre správu členských príspevkov platobný systém Paysy.

Čo je Paysy?

Paysy je webová aplikácia, ktorá zefektívni proces vyberania mesačných členských príspevkov. Každý člen klubu má vytvorený v systéme vlastný profil kde si môže sledovať stav svojich členských príspevkov. Systém komunikuje prostredníctvom emailu. Upozorňuje členov o povinnosti úhrady, zasiela automatické upomienky, páruje platby a taktiež posiela informáciu o zaplatení.

Ako to funguje?

  1. V tomto dokumente nájdete prihlasovacie údaje do svojho profilu, tieto údaje Vám budú zaslané aj na email
  2. Prihlásite sa do systému kde vidíte svoj profil
  3. Každý mesiac obdržíte email s povinnosťou platby pre daný mesiac alebo túto informáciu vidíte vo svojom profile. Po zaplatení poplatku vidíte vo svojom profile platbu ako uhradenú
  4. Ak platba nebola zaplatená v riadnom čase, systém automaticky zasiela každých 7 dní upomienku

Exit mobile version