VEDENIE

VÝKONNÝ VÝBOR HOKEJOVÉHO KLUBU BREZNO

Jozef Janoštiak, MBA , prezident klubu,
kontakt:  janostiakjozef@gmail.com, 0907 852 476

Peter Šulej, viceprezident klubu, 
kontakt: p.sulej@mail.ru, 0949 115 068

Bc. Roman Švantner, člen výkonného výboru
kontakt: 0903624460, romankosvantner@gmail.com

Peter Kušpál, člen výkonného výboru

kontakt. peter.kuspal@slovanet.sk, 0910939281

Martin Belko, člen výkonného výboru, 
kontakt: tetesro@gmail.com, 0917 763 211

Sekretariát Hokejového klubu Brezno:
tel:
+421 907 713 800, Po – Pi 08:00-17:00
email:
hkbrezno@gmail.com

kontaktná osoba: Martin Belko