VEDENIE

VÝKONNÝ VÝBOR HOKEJOVÉHO KLUBU BREZNO

Prezident klubu: Marián ŠTULRAJTER
Viceprezident klubu: Jozef JANOŠTIAK
Člen výboru: Dr. Bc. Peter ŠULEJ
Člen výboru: Roman CIBUĽA
Člen výboru: Martin BELKO

Sekretariát Hokejového klubu Brezno:
tel: +421 907 713 800
email: hkbrezno@gmail.com
kontaktná osoba: Martin Belko