VEDENIE

VÝKONNÝ VÝBOR HOKEJOVÉHO KLUBU BREZNO

Marián ŠTULRAJTER
Mrg.Tomáš TURŇA
Dr. Bc. Peter ŠULEJ
Roman CIBUĽA
Pavel LUKAČOVIČ