VEDENIE

VÝKONNÝ VÝBOR HOKEJOVÉHO KLUBU BREZNO

Prezident klubu: Jozef JANOŠTIAK

Viceprezident klubu: Dr. Bc. Peter ŠULEJ

 

Člen výboru: Roman CIBUĽA

Člen výboru: Marián ŠTULRAJTER

Člen výboru: Martin BELKO

Sekretariát Hokejového klubu Brezno:
tel:
+421 907 713 800
email:
hkbrezno@gmail.com
kontaktná osoba:
Martin Belko