VEDENIE

VÝKONNÝ VÝBOR HOKEJOVÉHO KLUBU BREZNO

Marián ŠTULRAJTER
Jozef Janoštiak
Dr. Bc. Peter ŠULEJ
Roman CIBUĽA
Martin Belko